Thiết bị nhận dạng khuộn mặt đa năng FaceKiosk-H13C Series

Liên hệ

≫ Mô-đun thẻ MF, vân tay, máy in vé và máy quét mã QR
≫ Mô-đun phát hiện nhiệt độ (Tùy chọn)
≫ Khoảng cách đo nhiệt độ: 30 ~ 50 cm
≫ Tính linh hoạt và khả năng thích ứng mạnh trong các ứng dụng