Thiết bị nhận dạng khuôn mặt đa sinh trắc học & phát hiện nhiệt độ – G4[TD]

Liên hệ

* Xác minh khuôn mặt với những người đeo khẩu trang sẽ tăng FAR * Dữ liệu đo nhiệt độ chỉ mang tính chất tham khảo, không dùng cho bất kỳ mục đích y tế nào. * G4 [TD] không thích hợp với ánh sáng mạnh và nhiệt độ môi trường. * Nên sử dụng sản phẩm trong nhà không có gió.