Showing 1–40 of 1 results

Máy đếm tiền mới nhất HL-2100 UV

-12%
Máy đếm tiền mới nhất HL-2100 UV
1,500,000đ 1,700,000đ
* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền *  Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài * Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. * Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer