Camera chuông cửa – DOOR CAMERA – Commax DRC – 2UC / DRC – 4UC /DRC – 5UC / DRC – 6UC / DRC – 7UC

Liên hệ

Camera chuông gọi cửa màu, Cảm biến CCD,hình ảnh đẹp Vỏ kim loại, chỉnh góc nghiên, kết nối từ 2 đến 7 màn hình riêng biệt.Kết nối tất cả các màn hình Commax