Cổng dò kim loại ZK-D1010S

Liên hệ

ZK-D1010S

Vùng phát hiện đơn
100 mức độ nhạy
Bộ đếm cho báo động và người
Báo động âm thanh