Điện thoại liên lạc nội bộ 40 máy: Intercom PI – 40LN

10.200.000 9.500.000