Điện thoại liên lạc nội bộ 50 máy: Intercom PI – 50LN

13.900.000 10.900.000