LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RC

1.550.000 1.250.000

Nguồn điện: 12VDC.
Kích thước: 116x208x66 mm.
Kết nối bằng cáp điện thoại 02 đôi, khoảng cách 300m,