LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RM

1.850.000 1.650.000

Nguồn điện: 24VDC/120mA.
Kích thước: 114x220x66 mm