LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-90AN

2.100.000 1.800.000

Nguồn điện: 24VDC/120mA.
Kích thước: 116(W)x208(H)43(65D)