LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-S

950.000 850.000

Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM
Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)