LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-3SN

Giá khuyến mại: 1,150,000đ

Giá cũ: 1,350,000đ

Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)