LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-4C

1.550.000 1.350.000

Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC.
Kích thước: 143 × 141 × 47mm
(kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)