Tay nghe mở rộng – DOOR CAMERA – Commax DRC- DRC – 4VHP

950.000 750.000

Tay nghe mở rộng cho màn hình.Khi nhấn Camera cửa, tay nghe phụ DP-4VHP đổ chuông,nhất máy liên lạc với người bênh ngoài.